Ciesz się Koniuszowo! – nowy obiekt imienia gen. Franciszka Gągora
poniedziałek, 10 września 2012 07:59

Otwarcie ścieżki przyrodniczej

Ciesz się Koniuszowo, Ziemio Mogilska i Ziemio Sądecka, że wydałaś tak wielkiego syna, jakim był Franciszek Gągor – słowa, które padły podczas uroczystości rocznicowych w rodzinnej miejscowości śp. generała. Od dziś (8 września) generał Gągor jest patronem kolejnego obiektu na Sądecczyźnie – szlaku turystycznego Nowy Sącz – Koniuszowa – Ptaszkowa.

Podniosła Msza Święta, nadanie imienia gen. Franciszka Gągora szklakowi turystycznemu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, I Rajd, tematyczna akademia – najważniejsze punkty uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia Zespołowi Szkół w Koniuszowej.  Rok temu za patrona tej placówki obrano Franciszka Gągora – tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej z 2010 roku, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Urodził się on i wychował w malowniczej Koniuszowej, położonej kilkanaście kilometrów na północy wschód od Nowego Sącza. Mieszkańcy wsi oraz osoby, które znały osobiście zmarłego generała Gągora, powtarzają, że był nauczycielem życia, a teraz jest wzorem do naśladowania.
By uczcić wydarzenia sprzed roku, spotkano się dzisiaj w rodzinnych stronach gen. Franciszka Gągora. Najpierw w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża w Mogilnie, potem na szlaku i w szkole w Koniuszowej, zebrali się mieszkańcy parafii Mogilno, rodzina zmarłego na czele z jego żoną Lucyną oraz grono pedagogiczne z Jarosławem Glińskim - dyrektorem ZS w Koniuszowej. Nie zabrakło kolegów i koleżanek z lat szkolnych, m.in. z I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Obecni byli przedstawiciele władz, reprezentanci Wojska Polskiego oraz delegaci PTTK – oddział „Beskid” w Nowym Sączu wraz z kapelanem ks. Janem Wąchałą.

Podczas Mszy Świętej, od której rozpoczęto obchody, ks. dr Andrzej Jedynak zapewniał o duchowej obecności śp. generała. – Ciesz się Koniuszowo, Ziemio Mogilska i Ziemio Sądecka, że wydałaś tak wielkiego syna! Wydałaś nie tylko generała, ale i wielkiego człowieka! - powiedział podczas homilii ksiądz dr Andrzej Jedynak. Po nabożeństwie złożono kwiaty i znicze na grobie śp. Emilii Gągor – mamy zmarłego generała Franciszka. Następnie udano się na szlak turystyczny, któremu nadano imię gen. Franciszka Gągora. Odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił ks. Emil Myszkowski - proboszcz parafii Mogilno. W tym miejscu głos zabrali zaproszeni goście. – Wokół Generała Gągora zawsze gromadzili się ludzie, gdyż był on człowiekiem otwartym. Dzielił się wiedzą i doświadczeniem. Zawsze interesował się naszą gminą – tak Leszek Skowron – wójt Gminy Korzenna, wspominał generała Franciszka Gągora. Żona tragicznie zmarłego, Lucyna Gągor wyraziła swoje uznanie wobec inicjatywy, podtrzymującej pamięć o jej mężu. Uczniom Zespołu Szkół w Koniuszowej gratulowała wyników w nauce. Następnie przewodnik – Jan Oleksy, rozpoczynając rajd poprowadził chętnych nowym szlakiem do szkoły w Koniuszowej. Tam kilkanaście minut przed godziną 1400 rozpoczęła się tematyczna akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Były wiersze, informacje biograficzne o generale Gągorze oraz patriotyczne pieśni.O bezpieczeństwo zgromadzonych zadbali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie. Uroczystość została uświetniona występem gminnej Orkiestry Dętej OSP Mogilno pod przewodnictwem kapelmistrza Andrzeja Bogdała. Po części oficjalnej, zaproszeni goście udali się na wspólny obiad. W Zespole Szkół udostępniono księgę, w której każdy mógł złożyć swój podpis. Goście otrzymali także pamiątki z wizerunkiem gen. Franciszka Gągora. Dyrektor ZS w Koniuszowej – Jarosław Gliński, już dziś zaprosił na obchody kolejnej rocznicy w przyszłym roku.

Galeria zdjęć: zobacz

Jadwiga Jelińska (Reda)

 

Created by Szczepan Sikoń